top of page

Každá pacientka má jinou anamnézu a jiné požadavky

Pomozte jí rozhodnout se pro ten nejvhodnější test právě pro ni.

Nabídněte jí
PrenatalAdvance, nejpokročilejší neinvazivní prenatální test na trhu. 

PROČ PRÁVĚ PRENATALADVANCE ?

bříško.png

Výsledky jasně definovány buď jako pozitivní nebo negativní, tj. přítomnost /nepřítomnost chromozomální aneuploidie.

bříško.png

Test mohou podstoupit všechny těhotné ženy, a to již od 10. týdne těhotenství.

bříško.png

Nízký výskyt případů, kdy je nutné opakování analýzy (<1 %).

bříško.png

Krátká čekací doba na výsledky (3 - 10 pracovních dnů v závislosti na typu testu).

bříško.png

Více než 99% spolehlivost testu pro všechny chromozomy.

bříško.png

Dokáže odhalit nejen početní, ale i strukturní chromozomální abnormalitymikrodeleční či mikroduplikační syndromy.

bříško.png

Algoritmus vyhodnocuje skutečné údaje vyplývající z analýzy, aniž by nejprve vyhodnocoval rizikové faktory např. věk pacienta.

bříško.png

Analyzuje celý genom pomocí masivní paralelní sekvenace (MPS).

bříško.png

I pro těhotenství po IVF (s využitím vlastních i darovaných reprodukčních buněk).

bříško.png

Také pro vícečetná těhotenství. V tomto případě test umožňuje detekci Y chromozómu. Pokud je Y chromozom přítomen, znamená to přítomnost alespoň jednoho mužského pohlaví.

bříško.png

Možnost testování Rh faktoru.

bříško.png

Screening zděděných a de novo mutací.

bříško.png

Možnost testování paternity.

Každá pacientka má jinou anamnézu a požadavky. Pomozte ji rozhodnout, který z těchto testů bude pro ni nejlepší.

Kotva 4

JAKÉ TYPY TESTOVÁNÍ NABÍZÍME?

prenataladvance_colore_logotipo_rgb.png

5

Screening aneuploidií na chromozomech
13, 18, 21, X, Y a určení pohlaví plodu.

prenataladvance_colore_logotipo_rgb.png

K+

Karyo Plus

Screening aneuploidií a strukturálních
chromozomálních aberací (delecí či
duplikací) všech chromozomů, který
poskytuje přehled na úrovni karyotypu.
Zahrnuje také screening
50 mikrodelečních/ mikroduplikačních syndromů a určení pohlaví plodu.

prenataladvance_colore_logotipo_rgb.png

+

Screening aneuploidií na chromozomech
13, 18, 21, X, Y dále na chromozomech 9, 16, 22  a určení pohlaví plodu
.
Zahrnuje také screening 9 častých mikrodelečních syndromů.

prenataladvance_colore_logotipo_rgb.png

G

Genetics

Screening aneuploidií a strukturálních
chromozomálních aberací (delecí či
duplikací) všech chromozomů, který
poskytuje přehled na úrovni karyotypu.
Zahrnuje také screening závažných
genetických poruch, 26 dědičných a 50+

de novo a určení pohlaví plodu.

prenataladvance_colore_logotipo_rgb.png

K

Karyo

Screening aneuploidií a strukturálních
chromozomálních aberací (delecí či
duplikací) všech chromozomů
, který poskytuje přehled na úrovni karyotypu.
Zahrnuje určení pohlaví plodu.

prenataladvance_colore_logotipo_rgb.png

M

Genetics Micro

Screening aneuploidií a strukturálních
chromozomálních aberací (delecí ci
duplikací) všech chromozomů, který
poskytuje přehled na úrovni karyotypu.
Zahrnuje také screening závažných
genetických poruch,  26 dědičných a 50+

de novo, 50 mikrodelečních/ mikroduplikačních syndromů a určení pohlaví plodu.

PrenatalAdvance 5

Základní neinvazivní test, který je určen pro všechny těhotné ženy, které chtějí mít co nejvyšší jistotu, že jejich díteti nehrozí některý z nejčastějších syndromů  (Downův, Pataův a Edwardsův). Zároveň 
vyšetří pohlavní chromozomy


Výsledky do 3-5 pracovních dní.

Cena 11 500 Kč

5

PrenatalAdvance Plus

Pro případ výskytu mikrodelečních syndromů v rodině vám nabízíme test "Plus", který kromě základních chromozomů (21,18, 13, X, Y) navíc hodnotí trizomie chromozomů 9 a 16 a šest nejčastějších mikrodelečních syndromů. 


Výsledky do 5-7 pracovních dní.

Cena 13 500 Kč

+

PrenatalAdvance KARYO

Jediný test na trhu, který nabízí testování všech chromozómů v genomu (veškerá genetická informace uložená v DNA). Poskytuje informace nejen o početních změnách, ale i o strukturních změnách na chromozomech.
Je tedy velice podobný standardnímu karyotypu.


Výsledky do 3-5 pracovních dní.

Cena 18 500 Kč

K

PrenatalAdvance KARYO Plus

Spojuje test Plus a KARYO. Testují se tedy všechny chromozomy v genomu a navíc i nejčastější mikrodeleční syndromy.
 

Výsledky do 5-7 pracovních dní.

Cena 22 500 Kč

K+

GeneAdvance Inherited

Prenatální screening, který odhalí 26 vrozených genetických onemocnění způsobených mutací v genu.
Seznam testovaných mutací zde. 

Výsledky do 2 týdnů.

Cena 18 500 Kč

GeneAdvance De Novo

Některá genetická nemocnění jsou způsobena de novo mutací v genu, tzn. nejsou zděděná od rodičů. Screening více než 50 častých mutací, které vznikají de novo mutací. 

Seznam testovaných mutací zde.

Výsledky do 2 týdnů.

Cena 18 500 Kč

GeneAdvance Complete

GeneAdvance De Novo + GeneAdvance Inherited

Výsledky do 2 týdnů.

Cena 22 500 Kč

PrenatalAdvance Genetics

PrenatalAdvance Karyo + GeneAdvance Complete

Test detekuje: aneuploidie (početní změny chromozomů) a strukturální chromozomální abnormality, dědičná genetická onemocnění a vzácná genetická onemocnění
nezděděná od rodičů
(de novo).

Cena 27 500 Kč

G

PrenatalAdvance Genetics Micro 

PrenatalAdvance Karyo Plus + GeneAdvance Complete

 

 

Cena 29 500 Kč

M

PaternitySure

Testování paternity prenatálně na 2 nebo 3 profily

 

 

Cena 22 500 Kč

Rh Safe

Neinvazivní testování Rh(D) faktoru. 

Pro Rh negativní těhotné ženy a Rh pozitivní mužské partnery. 

 

 

Cena 2000 Kč

JAK PRENATALADVANCE FUNGUJE?

Během těhotenství kolují v krvi matky fragmenty DNA plodu, která obsahuje cenné genetické informace o chromozomální výbavě plodu. Tato fetální DNA se skládá z krátkých fragmentů (~145/200 bp) a je detekovatelná od 5. týdne těhotenství. Její koncentrace se v následujících týdnech zvyšuje a zmizí až po porodu. Množství DNA plodu v oběhu je v 10. týdnu těhotenství dostatečné pro zajištění vysoké specificity a citlivosti testu.

V laboratoři se provede izolace cirkulující fetální DNA ze složek mateřské plazmy. Následně se provede komplexní analýza prostřednictvím pokročilého technologického procesu - masivního paralelního sekvenování (MPS) s vysokou hloubkou čtení (~30 000 000) sekvence celého genomu plodu. Využívá nové generace sekvenování (NGS). Chromozomální sekvence DNA plodu jsou kvantifikovány pomocí sofistikovaných bioinformačních analýz za účelem zjištění přítomnosti jakékoliv chromozomální aneuploidie.

PS-01.png
Kotva 1

Jaké je aneuploidní embryo a jak často je při prenatální diagnostice objeveno?

JAK ČASTO SE U PLODU PROKÁŽE NĚJAKÝ SYNDROM?

Případy, kdy má plod více či méně chromozomů nazýváme aneuploidiemi. Tato těhotenství často končí potratem či narozením dítěte postiženého například Downovým syndromem (nadbytečný chromozom 21), Edwardsovým syndromem (nadbytečný chromozom 18) či Patauovým syndromem (nadbytečný chromozom 13).

Kotva 2

Četnost jednotlivých aneuploidií při prenatální diagnostice

ANEUPLODIE.png

PŘESNOST TESTU

prenataladvance_colore_logotipo_rgb.png
bříško.png

sekvenuje na 60 milionů readů, což zaručuje vysokou spolehlivost výsledků

bříško.png

PA+ testuje 9 mikrodelečních syndromů a chromozomy 9, 16 a 22

vs.

LOGO.png
FATICON.png

sekvenuje na 30 milionů readů

FATICON.png

PS+ testuje pouze 6 mikrodelečních syndromů a netestuje chromozom 22

bříško.png

PA-K+ testuje 50 mikrodelečních/mikroduplikačních syndromů

FATICON.png

PS-K+ testuje pouze 9 mikrodelečních/mikroduplikačních syndromů

bříško.png

Nabízí screening 26 zděděných a 53 de novo mutací způsobujících závažná genetická onemocnění

FATICON.png

Nabízí screening 4 zděděných a 44 de novo mutací způsobujících závažná genetická onemocnění

bříško.png

Obecně nabízí lepší cenu směrem k pacientům a větší množství testovaných syndromů.

Kotva 3
bottom of page