top of page
PrenatalAdvance

 5

Jaké typy testování nabízíme?

PrenatalAdvance nabízí nejširší portfolio neinvazivních prenatálních testů na trhů - od základních až po ty, které dokáží otestovat veškerou genetickou informaci uloženou v DNA.

Doporučíme vám, který prenatální test je ten nejvhodnější právě pro vás.

Test mohou podstoupit všechny těhotné ženy,

a to již od 10. týdne těhotenství.

PrenatalAdvance 5

Základní neinvazivní test, který je určen pro všechny těhotné ženy, které chtějí mít co nejvyšší jistotu, že jejich díteti nehrozí některý z nejčastějších syndromů  (Downův, Pataův a Edwardsův). Zároveň vyšetří pohlavní

chromozomy. 

11 500 Kč

 • Downův syndrom (trizomie 21)

 • Edwardsův syndrom (trizomie 18)

 • Patauův syndrom (trizomie 13)

 • Určení pohlaví plodu

5

PrenatalAdvance5_edited_edited_edited.jp

PrenatalAdvance +

13 500 Kč

Pro případ výskytu mikrodelečních syndromů v rodině vám nabízíme test "Plus", který kromě základních chromozomů (21,18, 13, X, Y) navíc hodnotí trizomie chromozomů 9 a 16 a devět nejčastějších mikrodelečních syndromů. 

 • Downův syndrom (trizomie 21)

 • Edwardsův syndrom (trizomie 18)

 • Patauův syndrom (trizomie 13)

 • Screening aneuploidií na chromozomech 9, 16, 22 

 • Screening 9 častých mikrodelečních syndromů

 • Určení pohlaví plodu

 +

PrenatalAdvance Karyo

18 500 Kč

Jediný test na trhu, který nabízí testování všech chromozómů v genomu (veškerá genetická informace uložená v DNA). Poskytuje informace nejen o početních změnách, ale i o strukturních změnách na chromozomech.Je tedy velice podobný standardnímu karyotypu.

 • Všechny chromozómy v genomu (veškerá genetická informace uložená v DNA)

 • Poskytuje informace nejen o početních změnách, ale i o strukturních změnách na chromozomech.

 • Určení pohlaví plodu

K

PrenatalAdvance Karyo plus

K+

22 500 Kč

Spojuje test Plus a KARYO. Testují se tedy všechny chromozomy v genomu a navíc i nejčastější mikrodeleční syndromy.

 • Všechny chromozómy v genomu (veškerá genetická informace uložená v DNA)

 • Poskytuje informace nejen o početních změnách, ale i o strukturních změnách na chromozomech.

 • Screening 50 mikrodelečních/ mikroduplikačních syndromů 

 • Určení pohlaví plodu

PrenatalAdvance Genetics

G

27 500 Kč

Screening aneuploidií a strukturálních chromozomálních aberací (delecí či duplikací) všech chromozomů, který poskytuje přehled na úrovni karyotypu. Zahrnuje také screening závažných genetických poruch, 26 dědičných a 50+ de novo a určení pohlaví plodu.

 • PrenatalAdvance Karyo + GeneAdvance Complete

 • Aneuploidie (početní změny chromozomů)

 • Strukturální chromozomální abnormality

 • Dědičná genetická onemocnění

 • Vzácná genetická onemocnění
  nezděděná od rodičů (de novo).

PrenatalAdvance Genetics Micro

M

29 500 Kč

Screening aneuploidií a strukturálních chromozomálních aberací (delecí či duplikací) všech chromozomů, který poskytuje přehled na úrovni karyotypu. Zahrnuje také screening závažných genetických poruch, 26 dědičných a 50+ de novo, 50 mikrodelečních/ mikroduplikačních syndromů a určení pohlaví plodu.

srovnání

GeneAdvance Inherited

 • 26 vrozených genetických onemocnění způsobených mutací v genu.

18 500 Kč

GeneAdvance
De Novo

 • 50 častých mutací, které vznikají de novo mutací ( tzn. nejsou zděděná od rodičů).

18 500 Kč

GeneAdvance Complete

 • GeneAdvance De Novo + GeneAdvance Inherited

22 500 Kč

Rh Safe

 • Neinvazivní testování Rh(D) faktoru. 

 • Pro Rh negativní těhotné ženy a Rh pozitivní mužské partnery

2000 Kč

PaternitySure

NEINVAZIVNÍ TEST OTCOVSTVÍ

Nejmodernější prenatální test otcovství, který umožňuje určit biologické otcovství bez použití invazivních prenatálních diagnostických technik, jako je amniocentéza. Test umožňuje určit profil DNA plodu a porovnat jej s profilem předpokládaného otce analýzou volné DNA plodu ze vzorku krve těhotné ženy, a to od 9. týdne těhotenství.

Paternity Sure

 • neinvazivní určení otcovství ještě před narozením dítěte

 • na 2 nebo 3 profily.

22 500 Kč

paternitysure
formular_pacientky
Jitka_Mouckova_prenataladvnace

Jitka Moučková, koordinátorka

+420 702 151 848

Nevíte pro který test se rozhodnout?

Ozvěte se naší koordinátorce Jitce, nebo vyplňte kontaktní formulář.

Kontaktní formulář

Vyplňte následující formulář a my vás budeme kontaktovat.

O jaké odběrové místo máte zájem?

Děkujeme za odeslání!

bottom of page