top of page

Ochrana osobních údajů

1. května, 2023

Správce osobních údajů tímto, v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“), informuje Vás, jako subjekt údajů, v souladu s čl. 13 GDPR, o níže uvedených skutečnostech.

 

Správcem osobních údajů je společnost GENPROGRESS, s.r.o., IČ: 26916355, se sídlem Studentská 812/6, Bohunice, 625 00 Brno, vedená u rejstříkového soudu v Brně, spisová značka C 44740/KSBR, e-mail: info@genprogress.cz, tel: +420 607 992 818 (dále jen „Společnost“). Zástupce správce není ustanoven. Společnost nemá povinnost ustanovit pověřence pro ochranu osobních údajů. Pověřenec pro ochranu osobních údajů nebyl jmenován.

 

V případě, že navštívíte webové stránky Společnosti, pak Společnost zpracovává osobní údaje o Vaší osobě, a to Vaše IT identifikátory, údaje o Vašem chování na webu a informace o tom, jak využíváte webové stránky Společnosti. Tyto údaje Společnost získává prostřednictvím souborů cookies (viz níže).

Tyto osobní údaje jsou zpracovávány na právním základě, kterým je Váš souhlas se zpracováním osobních údajů a v případě cookies nezbytně nutných pro zajištění provozu webových stránek, jak jsou specifikovány níže, oprávněný zájem Společnosti, a to za účelem řádného užívání internetových stránek a personalizace obsahu reklam, poskytování funkcí našich internetových stránek a sociálních médií a analýze návštěvnosti těchto internetových stránek.

Společnost zpracovává poskytnuté osobní údaje v elektronické podobě automatizovaným způsobem.

Osobní údaje nejsou předávány do třetí země ani mezinárodní organizaci.

Poskytnuté osobní údaje bude Společnost zpracovávat po nezbytně nutnou dobu, nejdéle však 13 měsíců, počítáno

od posledního využití cookies.

Společnost Vás tímto informuje, že na základě zpracování osobních údajů máte následující práva:

 • právo kdykoliv odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním, a to v případech, kdy je právním základem zpracování osobních údajů Váš souhlas,

 • právo na přístup k osobním údajům, které o Vás Společnost zpracovává,

 • právo na opravu osobních údajů,

 • právo na výmaz osobních údajů,

 • právo na omezení zpracování osobních údajů,

 • právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů,

 • právo na přenositelnost osobních údajů.

 •  

  Rovněž máte právo podat stížnost na zpracování osobních údajů u příslušného dozorového úřadu.

   

  Zásady cookies (EU)

  1. května, 2023

  Tyto Zásady cookies byly naposledy aktualizovány 6. Duben, 2023 a vztahují se na občany a osoby s trvalým pobytem v Evropském hospodářském prostoru.

  1. Úvod

  Naše webové stránky https://www.repromedashop.cz (dále jen „web“) používají cookies a další související technologie (pro usnadnění jsou všechny technologie označovány jako „cookies“). Cookies také vkládají třetí strany, které jsme zapojili. V níže uvedeném dokumentu vás informujeme o používání cookies na našem webu.

  2. Co jsou soubory cookies?

  Soubor cookie je malý jednoduchý soubor, který je odeslán spolu se stránkami tohoto webu a uložen prohlížečem na pevný disk počítače nebo jiného zařízení. Informace v nich uložené mohou být vráceny našim serverům nebo serverům příslušných třetích stran během následné návštěvy.

  3. Co jsou skripty?

  Skript je část programového kódu, který slouží k tomu, aby naše webové stránky fungovaly správně a interaktivně. Tento kód je spuštěn na našem serveru nebo na vašem zařízení.

  4. Co je to webový maják?

  Webový maják (nebo pixelová značka) je malý, neviditelný kus textu nebo obrázku na webu, který se používá ke sledování provozu na webu. Za tímto účelem jsou různá data o vás ukládána pomocí webových majáků.

  5. Cookies

  5.1 Technické nebo funkční soubory cookies

  Některé soubory cookies zajišťují, že určité části webu fungují správně a že vaše uživatelské preference zůstávají známé. Umístěním funkčních souborů cookies usnadňujeme návštěvu našich webových stránek. Tímto způsobem nemusíte při návštěvě našich webových stránek opakovaně zadávat stejné informace a například položky zůstanou v nákupním košíku, dokud nezaplatíte. Tyto cookies můžeme umístit bez vašeho souhlasu.

  5.2 Statistické cookies

  Statistické soubory cookies využíváme k optimalizaci webových stránek pro naše uživatele. Díky těmto statistickým cookies získáváme přehled o používání našich webových stránek. Žádáme vás o povolení k ukládání statistických souborů cookies.

  5.3 Reklamní soubory cookies

  Na tomto webu používáme reklamní cookies, což nám umožňuje získat přehled o výsledcích kampaně. K tomu dochází na základě profilu, který vytvoříme podle vašeho chování na https://www.repromeda.cz. S těmito cookies jste jako návštěvník webu spojeni s jedinečným ID, ale tyto soubory cookies nebudou profilovat vaše chování a zájmy pro zobrazování personalizovaných reklam.

  5.4 Marketingové/Sledovací cookies

  Marketingové/sledovací cookies jsou soubory cookies nebo jakákoli jiná forma místního úložiště, které se používají k vytváření uživatelských profilů k zobrazování reklamy nebo ke sledování uživatele na tomto webu nebo na několika webech pro podobné marketingové účely.

  Protože tyto soubory cookies jsou označeny jako sledovací, žádáme vás o jejich povolení.

  5.5 Tlačítka sociálních médií

  Na naše webové stránky jsme zařadili obsah k propagaci webových stránek (např. „lajkovat“, „připnout“) nebo sdílet (např. „tweetovat“) na sociálních sítích. Tento obsah je vložen s kódem odvozeným od třetích stran a umísťuje soubory cookie. Tento obsah může ukládat a zpracovávat určité informace pro personalizovanou reklamu.

  Přečtěte si prohlášení o ochraně osobních údajů těchto sociálních sítí (které se mohou pravidelně měnit) a přečtěte si, co dělají s vašimi (osobními) údaji, které zpracovávají pomocí těchto souborů cookies. Získaná data jsou v maximální možné míře anonymizována.

  6. Umístěné cookies

  Google Analytics

  Užívání

  Používáme Google Analytics pro statistiky webových stránek. Čtěte více

   

  Sdílení údajů

  Další informace naleznete na Google Analytics-Prohlašení o ochraně osobních údajů

  Statistické

  _ga Expirace: 2 roky Funkce: Uchovávat a počítat zobrazení stránek

  _gid Expirace: 1 den Funkce: Uchovávat a počítat zobrazení stránek

  _dc_gtm_UA-* Expirace: 1 minuta Funkce: Uchovávat počet servisních požadavků

  Clicky

  Užívání

  Používáme Clicky pro statistiky webových stránek. Čtěte více

   

  Sdílení údajů

  Další informace naleznete na Clicky-Prohlašení o ochraně osobních údajů.

  Statické

  _jsuid Expirace:relace Funkce: Uchovávat informace o první návštěvě webové stránky

  _first_pageview, Expirace: relace Funkce: Uchovávat údaje o tom, která stránka byla navštívena jako první

  Hotjar

  Užívání

  Používáme Hotjar pro tepelné mapy a záznamy obrazovky. Čtěte více

   

  Sdílení údajů

  Další informace naleznete na Hotjar-Prohlašení o ochraně osobních údajů.

  Funkční, nezbytně nutné

  _hjSessionUser_* Expirace: relace

  _hjSession_* Expirace: relace

  Statické

  _hjIncludedInPageviewSample Expirace: 30 minut

  Google Fonts

  Užívání

  Používáme Google Fonts pro zobrazení webfontů. Čtěte více

   

  Sdílení údajů

  Další informace naleznete na Google Fonts-Prohlašení o ochraně osobních údajů

  Marketingové

  Google Fonts API Expirace: vyprší okamžitě Funkce: Získat IP adresu

  Ostratní

  Sdílení údajů čeká na zjištění

  7. Souhlas

  Když poprvé navštívíte náš web, ukážeme vám vyskakovací okno s vysvětlením o cookies. Jakmile kliknete na "Uložit předvolby", vyjadřujete svůj souhlas s používáním kategorií souborů cookies a doplňků popsaných ve vyskakovacím okně a v těchto Zásadách cookies. Používání cookies můžete zakázat pomocí svého prohlížeče, ale mějte na paměti, že naše webové stránky již nemusí fungovat správně.

  7.1 Správa nastavení souhlasu

  FunkčníVždy aktivní

  Technické uložení nebo přístup je nezbytně nutný pro legitimní účel umožnění použití konkrétní služby, kterou si odběratel nebo uživatel výslovně vyžádal, nebo pouze za účelem provedení přenosu sdělení prostřednictvím sítě elektronických komunikací.

  Statistiky

  Technické uložení nebo přístup, který se používá výhradně pro anonymní statistické účely. Bez předvolání, dobrovolného plnění ze strany vašeho Poskytovatele internetových služeb nebo dalších záznamů od třetí strany nelze informace, uložené nebo získané pouze pro tento účel, obvykle použít k vaší identifikaci.

  Marketing

  Marketing

  Technické uložení nebo přístup je nutný k vytvoření uživatelských profilů za účelem zasílání reklamy nebo sledování uživatele na webových stránkách nebo několika webových stránkách pro podobné marketingové účely.

  8. Povolení/zakázání a odstranění cookies

  Pomocí internetového prohlížeče můžete automaticky nebo ručně mazat soubory cookies. Můžete také určit, že některé soubory cookies nemusí být umístěny. Další možností je změnit nastavení internetového prohlížeče tak, aby se vám při každém uložení souboru cookies zobrazila zpráva. Další informace o těchto možnostech naleznete v Nápovědě vašeho prohlížeče.

  Vezměte prosím na vědomí, že náš web nemusí fungovat správně, pokud jsou deaktivovány všechny cookies. Pokud cookies smažete ve svém prohlížeči, budou znovu umístěny po vašem souhlasu, když znovu navštívíte naše webové stránky.

  9. Vaše práva týkající se osobních údajů

  Pokud jde o vaše osobní údaje, máte následující práva:

  • Máte právo vědět, proč jsou vaše osobní údaje potřebné, co se s nimi stane a jak dlouho budou uchovány.

  • Právo na přístup: Máte právo na přístup k vašim osobním údajům, které jsou nám známy.

  • Právo na opravu: Máte právo doplnit, opravit, odstranit nebo zablokovat vaše osobní údaje, kdykoli budete chtít.

  • Pokud nám udělíte souhlas se zpracováním vašich údajů, máte právo tento souhlas odvolat a nechat vaše osobní údaje smazat.

  • Právo na přenos vašich údajů: Máte právo vyžádat si od správce všechny vaše osobní údaje a v celém rozsahu je předat jinému správci.

  • Právo na námitku: proti zpracování vašich údajů můžete namítat. Řídíme se tím, pokud neexistují oprávněné důvody ke zpracování.

  Pro uplatnění těchto práv nás prosím kontaktujte. Kontaktní údaje najdete ve spodní části těchto Zásad používání souborů cookies. Máte-li stížnost na to, jak nakládáme s vašimi údaji, rádi bychom se o tom dozvěděli, ale máte také právo podat stížnost kontrolnímu orgánu (Úřadu pro ochranu osobních údajů).

  10. Kontaktní údaje

  V případě dotazů nebo komentářů ohledně našich zásad týkajících se souborů cookies a tohoto prohlášení nás prosím kontaktujte pomocí následujících kontaktních údajů:

  GENPROGRESS, s.r.o.

  Studentská 812/6

  Brno, 625 00,

  Česká republika

  Web: https://www.prentaladvance.cz
  E-mail: info@prentaladvance.cz

  Telefonní číslo: +420 702 151 848

  Tyto Zásady cookies byly synchronizovány s cookiedatabase.org dne 1. květen, 2023

  bottom of page